Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

124 §

Mom. 1

Jos joku tahtoo moittia 120 §:n 1 momentissa tarkoitettua jakoa tai selvitysmiesten tiliä, on kanne vakuutuskassaa vastaan pantava vireille kassan kotipaikan yleisessä alioikeudessa kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun lopputilitys esitettiin kassankokouksessa.

Edellinen pykälä – 11 luku 123 § Seuraava pykälä – 11 luku 125 §