Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

121 §

Mom. 1

Kun vakuutuskassa on selvitystilassa, on vakuutetuilla ja edunsaajilla osuudestaan vastuuvelkaan yhteisesti samanlainen etuoikeus kassan omaisuuteen kuin irtaimen pantin haltijalla. Tässä pykälässä säädetty etuoikeus ei huononna käteispantin eikä omaisuuteen myönnetyn kiinnityksen haltijan oikeutta.

Edellinen pykälä – 11 luku 120 § Seuraava pykälä – 11 luku 122 §