Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

119 §

Mom. 1

Selvitysmiesten on viipymättä haettava julkinen haaste vakuutuskassan velkojille sekä niin pian kuin se ilmeistä vahinkoa aiheuttamatta käy päinsä, muutettava rahaksi kassan omaisuus sekä maksettava kassan velat.

Edellinen pykälä – 11 luku 118 § Seuraava pykälä – 11 luku 120 §