Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

118 § (30.12.2004/1324)

Mom. 1

Selvitysmiesten on laadittava kultakin tilikaudelta tilinpäätös ja toimintakertomus, jotka on esitettävä neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä kassankokouksen hyväksyttäväksi. Jollei selvitystilaa ole kahden vuoden kuluessa saatettu loppuun, on heidän samalla ilmoitettava, mistä syystä se on viivästynyt.

Edellinen pykälä – 11 luku 117 § Seuraava pykälä – 11 luku 119 §