Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

117 §

Mom. 1

Vakuutuskassan nimen selvitystilan aikana kirjoittaa selvitysmies, tai mikäli heitä on useampia, selvitysmiehet yhdessä, jollei kassankokous toisin päätä.

Edellinen pykälä – 11 luku 116 § Seuraava pykälä – 11 luku 118 §