Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

114 §

Mom. 1

Selvitystilassa olevan vakuutuskassan kassankokouksessa on sovellettava tämän lain kassankokousta koskevia säännöksiä, jollei tämän luvun säännöksistä muuta johdu.

Edellinen pykälä – 11 luku 113 § Seuraava pykälä – 11 luku 115 §