Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

112 a § (9.12.2011/1250)

Mom. 1

Finanssivalvonnan on viipymättä ilmoitettava Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle päätöksestään, jolla Finanssivalvonta on määrännyt lisäeläketoimintaa harjoittavan eläkekassan selvitystilaan ja purettavaksi.

Edellinen pykälä – 11 luku 112 § Seuraava pykälä – 11 luku 113 §