Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

110 §

Mom. 1

Vakuutuskassan asettamisesta selvitystilaan päättää kassankokous, jollei tässä laissa toisin säädetä.

Edellinen pykälä – 10 luku 109 § Seuraava pykälä – 11 luku 111 §