Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

109 §

Mom. 1

Tarkemmat määräykset vakuutuskassarekisteristä ja sen pitämisestä antaa tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriö.

Edellinen pykälä – 10 luku 108 § Seuraava pykälä – 11 luku 110 §