Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

108 §

Mom. 1

Kun tuomioistuimen lainvoiman saaneella ratkaisulla on todettu, että rekisteröity päätös on pätemätön tai ettei muutoin tietty vakuutuskassarekisteriin merkitty tieto ole oikea, sosiaali- ja terveysministeriön on poistettava merkintä rekisteristä. Tuomioistuimen on lähetettävä ministeriölle jäljennös lainvoiman saaneesta ratkaisusta tässä tarkoitetuissa asioissa.

Edellinen pykälä – 10 luku 107 § Seuraava pykälä – 10 luku 109 §