Vakuutuskassalaki 27.11.1992/1164

Näytä koko säädös

104 §

Mom. 1

Vakuutuskassan merkitsemisestä vakuutuskassarekisteriin on sosiaali- ja terveysministeriön viivytyksettä ilmoitettava kassalle.

Mom. 2

Finanssivalvonnan on viipymättä ilmoitettava lisäeläketoimintaa harjoittavan eläkekassan rekisteröimisestä Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaiselle. Ilmoituksessa on myös mainittava ne ETA-valtiot, joissa eläkekassa harjoittaa lisäeläketoimintaa. (9.12.2011/1250)

Edellinen pykälä – 10 luku 103 § Seuraava pykälä – 10 luku 105 §