Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten 10.6.2019/748

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään työntekijän eläkelain (395/2006) 179 §:n 4 momentin 2 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on laissa 69/2016:

1 §

Soveltamisala

Mom. 1

Laskuperusteita sovelletaan eläkekassan työntekijän eläkelain (395/2006) mukaiseen eläketurvaan.

2 §

Yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten laskettavat suureet

Mom. 1

Eläkekassan työntekijän eläkelain 179 §:n mukaista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten tarvittavat suureet lasketaan tämän asetuksen liitteessä 1 esitettyjen laskuperusteiden mukaisesti.

Mom. 2

Suureiden laskemiseen 1 momentin mukaisesti tarvittavat kertoimet ovat tämän asetuksen liitteessä 2.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2019 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2019 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. Liitteen 2 kohtaa 6 sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2017 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa ja liitteen 2 kohtaa 3 sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2018 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan laskuperusteista yhteisesti kustannettavien kulujen jakamista varten (1143/2014).

A:lla 507/2022 muutettu liite 1:n 1 ja 7 kohdat sekä liite 2:n 6 kohta tulee voimaan 1.7.2022. Aiempi sanamuoto kuuluu:

A:lla 176/2022 muutettu liite 1:n 1 kohta tuli voimaan 1.4.2022. Aiempi sanamuoto kuuluu:

A:lla 1098/2021 muutetut liite 1:n 1, 5.2 ja 12 kohta sekä liite 2 tulivat voimaan 1.1.2022. Aiempi sanamuoto kuuluu:

A:lla 814/2021 muutettu liite 1:n 1 kohta tuli voimaan 1.10.2021.

A:lla 444/2021 muutettu liite 1:n 1 kohta tuli voimaan 1.7.2021.

A:lla 972/2020 muutetut liite 1:n 1 ja 3 kohdat sekä liite 2 tulivat voimaan 1.1.2021.

A:lla 428/2020 muutettu liite 1:n 1 kohta ja liite 2:n 2 kohta sekä lisätty liite 1:n 12 kohta tulivat voimaan 1.7.2020.

A:lla 1265/2019 muutettu liite 1:n 1, 5.2 ja 7 kohdat sekä liite 2 tulivat voimaan 1.1.2020.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

9.9.2019/985:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2019 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2019 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.


12.12.2019/1265:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2020 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. Liitteen 2 kohtaa 6 sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2018 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa ja liitteen 2 kohtaa 3 sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2019 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.


6.3.2020/111:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2020 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2020 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.


23.3.2020/138:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2020 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2020 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.


10.6.2020/428:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2020 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2020 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.


17.9.2020/665:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2020 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2020 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.


10.12.2020/972:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2021 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. Liitteen 2 kohtaa 6 sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2019 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa ja liitteen 2 kohtaa 3 sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2020 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.


17.2.2021/156:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2021 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2021 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.


28.5.2021/444:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2021 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.


2.9.2021/814:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2021 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2021 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.


10.12.2021/1098:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2022 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa. Liitteen 2 kohtaa 6 sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2020 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa ja liitteen 2 kohtaa 3 sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2021 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.


11.3.2022/176:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2022 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2022 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.


21.6.2022/507:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkekassan vuodelta 2022 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Voit linkata dokumentin tähän kohtaan kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista tai tästä: http://www.saadospalvelu.fi/fi/linkit/lainsaadanto/20190748/%3Asection/20220820