Valtioneuvoston asetus eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskennassa käytettävien vakioiden arvoista 16.4.2015/447

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain (315/2015) nojalla:

1 §

Mom. 1

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain (315/2015) 12 §:n 2 momentissa tarkoitetut riskiluokan j tappio-olettamat Sj ja 13 §:n 2 momentissa tarkoitetut tuoton odotusarvot mj ovat liitteessä 1 sekä 23 §:n 3 momentissa tarkoitetut riskiluokkien i ja j väliset korrelaatiot ρij liitteessä 2.

2 §

Mom. 1

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu velanoton riskiä kuvaava vakio τ on 3,0.

3 §

Mom. 1

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain 14 §:n 2 momentissa tarkoitettu korkokäyrän muotoa kuvaava vakio γ on 0,134.

4 § (25.5.2022/384)

Mom. 1

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain 17 §:n 4 momentissa tarkoitettu vakavaraisuuden alentumista kuvaava vakio C on -0,008 ja odotettua täydennyskertoimen kasvua kuvaava vakio D on 0,004.

5 §

Mom. 1

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain 22 §:n 3 momentissa tarkoitettu keskittymäriskin raja-arvo ∊ on 0,04 ja raja-arvon ylittävän keskittymän aiheuttamaa riskin lisäystä kuvaava vakio α on 0,13.

6 §

Mom. 1

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain 23 §:n 3 momentissa tarkoitettu lyhyen ja pitkän position eroavaisuudesta aiheutuvaa riskin lisäystä kuvaava vakio βj on 0,08 riskiluokille 1–4 ja 0 muille riskiluokille.

7 §

Mom. 1

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Liite 1(24.5.2017/313)

RiskiluokkaTappio-olettama SjTuoton odotusarvo mj
10,3200,080
20,3000,080
30,3300,080
40,3500,100
50,3200,080
60,0200,033
70,0000,000
80,0150,005
90,0250,010
100,0500,020
110,0900,065
120,1400,075
130,1450,000
140,2900,015
150,3260,070
160,0080,000
171,0000,150
18*0,000

* = Eläkelaitos määrittää vakion eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain 21 §:ssä säädetyllä tavalla.

Liite 2

ρij123456789101112131415161718
11,000,800,700,700,70-0,200,000,600,700,700,200,200,000,000,890,200,00*
20,801,000,700,700,70-0,200,000,600,700,700,200,200,000,000,890,200,00*
30,700,701,000,700,70-0,200,000,600,700,700,200,200,000,000,860,200,00*
40,700,700,701,000,70-0,200,000,600,700,700,200,200,000,000,860,200,00*
50,700,700,700,701,000,000,000,600,700,700,200,200,000,000,780,200,00*
6-0,20-0,20-0,20-0,200,001,000,00-0,40-0,40-0,400,000,000,000,00-0,240,200,00*
70,000,000,000,000,000,001,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00*
80,600,600,600,600,60-0,400,001,000,900,800,100,000,000,000,690,200,00*
90,700,700,700,700,70-0,400,000,901,000,900,100,000,000,000,800,200,00*
100,700,700,700,700,70-0,400,000,800,901,000,100,000,000,000,790,200,00*
110,200,200,200,200,200,000,000,100,100,101,000,800,000,000,120,200,00*
120,200,200,200,200,200,000,000,000,000,000,801,000,000,000,120,200,00*
130,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001,000,000,000,000,00*
140,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001,000,000,000,00*
150,890,890,860,860,78-0,240,000,690,800,790,120,120,000,001,000,190,00*
160,200,200,200,200,200,200,000,200,200,200,200,200,000,000,191,000,00*
170,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,001,00*
18*****************1,00

* = Eläkelaitos määrittää vakiot eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain 21 §:ssä säädetyllä tavalla.

Liite 2:n (447/2015) sanamuotoa on oikaistu.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

24.5.2017/313:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2017.


25.5.2022/384:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2022.

Voit linkata dokumentin tähän kohtaan kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista tai tästä: http://www.saadospalvelu.fi/fi/linkit/lainsaadanto/20150447/%3Asection/20230610