Valtioneuvoston asetus eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan kaavassa käytettävien muuttujien arvoista (kumoutunut) 13.9.2012/514 (VakavaraisuusA muuttujien arvoista)

(VakavaraisuusA muuttujien arvoista)

Tämä asetus kumoutuu 1.1.2017. Ks. L 315/2015 29 §.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain (1114/2006) 10 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 441/2012:

1 §

Mom. 1

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain (1114/2006) 10 §:n 3 momentissa tarkoitetut sijoitusryhmän i tuottojen odotusarvot (mi) ja hajonnat (si) ovat liitteen 1 taulukossa ja sijoitusryhmien i ja j väliset korrelaatiot (rij) liitteen 2 taulukossa.

2 §

Mom. 1

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain 10 §:n 3 momentissa tarkoitettu vakuutusliikkeen hajonta (σd) on 0.4 sekä vakuutusliikkeen ja sijoitustuottojen korrelaatio (ρ) 0.2.

3 §

Mom. 1

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

Mom. 2

Tällä asetuksella kumotaan eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan kaavassa käytettävien muuttujien arvoista annettu valtioneuvoston asetus (248/2011).

Liite 1

SijoitusryhmäRyhmän tunnusTuotto-odotus miHajonta si
I Rahamarkkinavälineet I1) 3.0 0.6
  I2) 3.5 0.8
  I3) 4.0 1.5
  I4) 3.5 2.0
II Joukkovelkakirjalainat II1) 3.5 2.0
  II2) 4.0 4.0
  II3) 4.5 5.0
  II4) 5.0 6.0
  II5) 6.010.0
III KiinteistötIII1) 6.0 7.0
 III2) 7.010.0
 III3) 7.011.0
 III4) 8.515.0
IV OsakkeetIV1) 8.018.0
 IV2)10.024.0
 IV3)11.028.0
V Erinäiset sijoitukset V1) 4.0 6.5
  V2) 6.5 8.0
  V3) 8.020.0
  V4)12.034.0

Liite 2

rijI.1I.2I.3I.4II.1II.2II.3II.4II.5III.1III.2III.3III.4IV.1IV.2IV.3V.1V.2V.3V.4
I.11.00.90.90.90.30.30.30.20.20.00.00.00.00.00.00.00.20.20.00.0
I.20.91.00.90.90.30.30.30.20.20.00.00.00.00.00.00.00.20.20.00.0
I.30.90.91.00.90.30.30.30.20.20.00.00.00.00.00.00.00.20.20.00.0
I.40.90.90.91.00.30.30.30.20.20.00.00.00.00.00.00.00.20.20.00.0
II.10.30.30.30.31.00.90.70.50.30.00.00.00.00.00.00.00.20.20.00.0
II.20.30.30.30.30.91.00.70.50.30.00.00.00.00.00.00.00.20.20.00.0
II.30.30.30.30.30.70.71.00.70.50.00.00.00.00.10.10.10.20.20.00.0
II.40.20.20.20.20.50.50.71.00.50.00.00.00.00.30.30.30.20.20.00.0
II.50.20.20.20.20.30.30.50.51.00.00.00.00.00.50.50.50.20.20.00.0
III.10.00.00.00.00.00.00.00.00.01.00.90.90.90.40.40.40.00.00.00.0
III.20.00.00.00.00.00.00.00.00.00.91.00.90.90.40.40.40.00.00.00.0
III.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.90.91.00.90.40.40.40.00.00.00.0
III.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.90.90.91.00.40.40.40.00.00.00.0
IV.10.00.00.00.00.00.00.10.30.50.40.40.40.41.00.90.90.00.00.00.0
IV.20.00.00.00.00.00.00.10.30.50.40.40.40.40.91.00.90.00.00.00.0
IV.30.00.00.00.00.00.00.10.30.50.40.40.40.40.90.91.00.00.00.00.0
V.10.20.20.20.20.20.20.20.20.20.00.00.00.00.00.00.01.00.70.00.0
V.20.20.20.20.20.20.20.20.20.20.00.00.00.00.00.00.00.71.00.00.0
V.30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.00.0
V.40.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.0
Voit linkata dokumentin tähän kohtaan kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista tai tästä: http://www.saadospalvelu.fi/fi/linkit/lainsaadanto/20120514/%3Asection/20190820