Sosiaali- ja terveysministeriön asetus luottoluokista eläkelaitoksen vakavaraisuusrajaa laskettaessa (kumoutunut) 17.3.2011/249 (VakavaraisuusA luottoluokista)

(VakavaraisuusA luottoluokista)

Tämä asetus kumoutuu 1.1.2017. Ks. L 315/2015 29 §.

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain (1114/2006) 6 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 219/2011:

1 §

Mom. 1

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta annetun lain (1114/2006) 6 §:ssä tarkoitetut luottoluokat ovat:

Luottoluokka 1

Luottoluokituslaitos 
Fitch RatingsAAA – AA-
Moody’s Investors ServiceAaa – Aa3
Standard and Poor’s (McGraw-Hill International)AAA – AA-
DBRSAAA – AAL

Luottoluokka 2

Luottoluokituslaitos 
Fitch RatingsA+ – BBB-
Moody’s Investors ServiceA1 – Baa3
Standard and Poor’s (McGraw-Hill International)A+ – BBB-
DBRSAH – BBBL

Luottoluokka 3

Luottoluokituslaitos 
Fitch RatingsBB+ tai alle
Moody’s Investors ServiceBa1 tai alle
Standard and Poor’s (McGraw-Hill International)BB+ tai alle
DBRSBBH tai alle

2 §

Mom. 1

Tämä asetus tulee voimaan 31 päivänä maaliskuuta 2011.

Voit linkata dokumentin tähän kohtaan kopioimalla osoitteen selaimen osoitepalkista tai tästä: http://www.saadospalvelu.fi/fi/linkit/lainsaadanto/20110249/%3Asection/20190820