Voimassa olevat työeläkesäädökset

Voimassaolevat, ajantasaiset työeläkejärjestelmän säädökset asiasanoineen ja kommentteineen.

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 829/2022 saakka, julkaistu 22.9.2022. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 253 saakka (julkaistu 30.9.2022).

Työeläkelait ja niihin välittömästi liittyvät aineistot

Erityissäädöksiä

Lisäedut

Eläketurvakeskus

Kustannustenjako

Vakavaraisuus

Työeläkevakuutusyhtiö-, eläkesäätiö- ja -kassalainsäädäntö

Hallinto ja hallintolainkäyttö

EU

Sosiaaliturvasopimukset