Voimassa olevat työeläkesäädökset

Voimassaolevat, ajantasaiset työeläkejärjestelmän säädökset asiasanoineen ja kommentteineen.

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 846/2023 saakka, julkaistu 1.6.2023. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 139 saakka (julkaistu 26.5.2023).

Työeläkelait ja niihin välittömästi liittyvät aineistot

Erityissäädöksiä

Lisäedut

Eläketurvakeskus

Kustannustenjako

Vakavaraisuus

Työeläkevakuutusyhtiö-, eläkesäätiö- ja -kassalainsäädäntö

Hallinto ja hallintolainkäyttö

EU

Sosiaaliturvasopimukset