Voimassa olevat työeläkesäädökset

Voimassaolevat, ajantasaiset työeläkejärjestelmän säädökset asiasanoineen ja kommentteineen.

Säädösmuutoksia seurattu säädökseen 1008/2021 saakka, julkaistu 25.11.2021. EU-säädösmuutoksia seurattu EUVL L 432 saakka (julkaistu 3.12.2021).

Työeläkelait ja niihin välittömästi liittyvät aineistot

Erityissäädöksiä

Lisäedut

Eläketurvakeskus

Kustannustenjako

Vakavaraisuus

Työeläkevakuutusyhtiö-, eläkesäätiö- ja –kassalainsäädäntö

Hallinto ja hallintolainkäyttö

EU

Sosiaaliturvasopimukset