Perusteet

Laskuperusteiden mukaan määräytyvät työeläkelaitosten vakuutusmaksut sekä vastuuvelan ja eläkevastuun määrä.

Kustannustenjakoperusteiden mukaan jaetaan mm. kustannukset maksetuista eläkkeistä eläkelaitosten kesken.

Kertoimien laskentamuistiot

Kertoimien aikasarjat Työeläkelakipalvelussa

Kustannustenjaon q-kertoimien laskentamuistiot (Julkaistaan, kun kerroin on vahvistettu. Arvioitu seuraava julkaisu kesäkuussa 2024)
2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Siirtymämaksun g-kertoimen laskentamuistiot (Julkaistaan, kun kerroin on vahvistettu. Arvioitu seuraava julkaisu tammikuussa 2024)
2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013

Eläketurvakeskuksen kustannuskertoimien laskentamuistiot (Julkaistaan, kun kerroin on vahvistettu. Arvioitu seuraava julkaisu marraskuussa 2023)
2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014