Sosiaali- ja terveysministeriön asetus perusteista, joiden mukaan eläkelaitokset vastaavat työntekijän eläkelain 179 §:n 1 momentissa ja merimieseläkelain 159 §:n 1 momentissa tarkoitetuista kuluista (kumottu) Voimaantulosäännös

30.12.2013/1324:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.