Merimieseläkelaki 210 §

210 § (29.12.2009/1233)

Vakavaraisuutta ja toimintapääomaa koskevat määräykset (Mu:20.7.2012/445)
Mom. 1

Finanssivalvonta antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä 206 §:ssä tarkoitetusta esityksestä maksujen muuttamiseksi ja vakuutusteknisen tutkimuksen laatimisesta sekä 209 §:ssä tarkoitetuista suunnitelmista ja niissä annettavista tiedoista sekä 208 §:n 3 momentissa tarkoitetun laskelman laatimisesta ja sen toimittamisen ajankohdasta.