Merimieseläkelaki 193 §

193 § (Mu:29.12.2009/1233)

Tilintarkastajan toimikausi
Mom. 1

Edellä 192 §:ssä tarkoitetut tilintarkastajat valitaan tilikaudeksi kerrallaan.

Mom. 2

Tilintarkastajan tehtävä päättyy tilikauden päätyttyä pidettävässä eläkekassan valtuuskunnan varsinaisessa kokouksessa tai jos uusi tilintarkastaja valitaan hänen tilalleen.