Merimieseläkelaki 76 §

76 § (14.8.2009/629)

Eläkkeen karttuminen osa-aikatyöstä ja osa-aikaeläkkeen ajalta (Mu:20.3.2015/296)

Osa-aikaeläkkeen rinnalla tehdyn osa-aikatyön ansioista sekä osa-aikatyön aikaisilta palkattomilta ajoilta saatujen 80 §:ssä tarkoitettujen etuuksien perusteena olevista tuloista eläkettä karttuu 72 ja 77 §:n mukaisesti.