Merimieseläkelaki 74 §

74 § (Ku:29.1.2016/78)

Eläkkeen karttuminen eläkkeen aikana tehdystä työstä (20.3.2015/296)

Eläkettä karttuu 1,5 prosenttia niistä eläkkeen perusteena olevista vuosiansioista, jotka eläkkeensaaja ansaitsee työeläkelakien mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen, vanhuuseläkkeen tai niitä vastaavan ulkomailta maksettavan eläkkeen aikana.