Merimieseläkelaki 23 §

23 §

(Mu:7.12.2007/1168)

Työkyvyttömyyseläke osa-aikaeläkkeen jälkeen
Mom. 1

Jos osa-aikaeläkettä saavalle työntekijälle myönnetään työkyvyttömyyseläke samalle ajalle, jolta hänelle on jo maksettu osa-aikaeläkettä, osa-aikaeläke otetaan huomioon työkyvyttömyyseläkkeen osasuorituksena.