Työntekijän eläkelaki Voimaantulosäännös

25.8.2016/701:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

25.8.2016/701:

HE 7/2016

LaVM 8/2016

EV 99/2016