Työntekijän eläkelaki Voimaantulosäännös

29.1.2016/69:

Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.

29.1.2016/69:

HE 16/2015

StVM 5/2015

EV 37/2015