Työntekijän eläkelaki 185 §

185 §(Mu:22.12.2011/1427)

Eläkelaitosten sopimisoikeus
Mom. 1

Eläkelaitokset voivat yksittäistapauksissa tai toimeenpanon helpottamiseksi sopia kustannusten jaosta toisin kuin tässä luvussa säädetään. Tällöin on noudatettava tässä luvussa olevia periaatteita.