Työntekijän eläkelaki 164 §

164 § (Mu:18.1.2013/42)

Työeläkevakuutusmaksun viivästyskorko
Mom. 1

Jos työnantaja on laiminlyönyt työeläkevakuutusmaksun maksamisen tässä laissa, vakuutusehdoissa tai eläkekassan tai eläkesäätiön säännöissä tarkoitetussa ajassa, työnantajan on maksettava eläkelaitokselle maksun viivästymisen ajalta korkolain 4 § :n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukainen viivästyskorko.