Työntekijän eläkelaki 129 §

129 § (Mu:29.1.2016/69)

Muutoksen hakeminen viimeisen eläkelaitoksen päätösyhdistelmään (14.5.2010/354)

Mom. 1

Eläkelaitoksen 107 §:ssä tarkoitettuna viimeisenä eläkelaitoksena antamaan päätösyhdistelmään sovelletaan, mitä tässä luvussa säädetään päätöksestä. Jos eläkelaitoksen päätös sisältyy julkisten alojen eläkelaitoksen viimeisenä eläkelaitoksena antamaan päätösyhdistelmään, siihen haetaan muutosta ja valitusasia käsitellään siten kuin julkisten alojen työeläkelaeissa säädetään. (14.8.2009/634)

Mom. 2

2 momentti on kumottu L:lla 14.5.2010/354 .