Työntekijän eläkelaki 129 §

129 §

Muutoksen hakeminen viimeisen eläkelaitoksen päätösyhdistelmään (14.5.2010/354)
Mom. 1

Eläkelaitoksen 107 §:ssä tarkoitettuna viimeisenä eläkelaitoksena antamaan päätösyhdistelmään sovelletaan, mitä tässä luvussa säädetään päätöksestä. Kun eläkelaitoksen päätös sisältyy 107 §:n 2 momentissa tarkoitetun julkisten alojen eläkelaitoksen viimeisenä eläkelaitoksena antamaan päätösyhdistelmään, siihen haetaan muutosta ja valitusasia käsitellään siten kuin julkisten alojen eläkelaeissa säädetään.(Mu:14.8.2009/634)

Mom. 2

2 momentti on kumottu L:lla 14.5.2010/354 .