Työntekijän eläkelaki 112 §

112 §

Eläkkeen maksaminen
Mom. 1

Eläke maksetaan eläkkeensaajalle, jollei tässä luvussa muuta säädetä.

(Mu:30.12.2008/1097)
Mom. 2

Eläke maksetaan kuukausittain siten, että eläke on eläkepäätöksessä ilmoitettuna eräpäivänä nostettavissa eläkkeensaajan ilmoittamalta tililtä Suomessa toimivassa rahalaitoksessa. Eläke voidaan maksaa myös eläkkeensaajan ulkomailla olevalle tilille.