Työntekijän eläkelaki 67 §

67 §(Ku:29.1.2016/69)

Eläkkeen karttuminen eläkkeen aikana tehdystä työstä

Mom. 1

Eläkettä karttuu 1,5 prosenttia niistä eläkkeen perusteena olevista vuosiansioista, jotka eläkkeensaaja ansaitsee työeläkelakien mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen, vanhuuseläkkeen tai niitä vastaavan ulkomailta maksettavan eläkkeen aikana.