Työntekijän eläkelaki 65 §

65 § (Mu:29.1.2016/69)

Eläkkeen karttuminen palkattomilta ajoilta

Mom. 1

Eläkettä karttuu 1,5 prosenttia työntekijän kunakin kalenterivuonna palkattomalta ajalta saaman, 74 §:ssä tarkoitetun etuuden perusteena olevasta tulosta.