Työntekijän eläkelaki 23 §

23 § (7.12.2007/1164) (Ku:29.1.2016/69)

Työkyvyttömyyseläke ja vanhuuseläke osa-aikaeläkkeen jälkeen

Mom. 1

Jos osa-aikaeläkettä saavalle työntekijälle myönnetään työkyvyttömyyseläke tai vanhuuseläke samalle ajalle, jolta on jo maksettu osa-aikaeläkettä, osa-aikaeläke otetaan huomioon työkyvyttömyyseläkkeen tai vanhuuseläkkeen osasuorituksena.