Työntekijän eläkelaki 10 §

10 § (Mu:22.12.2011/1456)

Ratkaisu lain soveltamisesta
Mom. 1

Eläketurvakeskus ratkaisee työn teettäjän, työntekijän, työn suorittajan tai eläkelaitoksen hakemuksesta, sovelletaanko työhön tätä lakia.