Taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelaki 1a §

1 a § (27.6.2003/636)

Mom. 1

1 a § on kumottu L:lla 27.6.2003/636.