Yrittäjien eläkelaki Voimaantulosäännös

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1999.