Maatalousyrittäjien eläkelaki Voimaantulosäännös

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2002 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2003.