Lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelaki Voimaantulosäännös

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2001.