Työntekijäin eläkelaki Voimaantulosäännös

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.