Merimieseläkelaki Voimaantulosäännös

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.