Merimieseläkelaki 24 §

24 §

(Mu:30.12.1966/739)
Mom. 1

Työkyvyttömyyden perusteella suoritettava eläke voidaan evätä tai sitä vähentää kuitenkin enintään vanhuuseläkkeen saantiin oikeuttavaan ikään asti vakuutetulta, joka on itse tai toisen avulla tahallaan aiheuttanut työkyvyttömyyteen johtaneen sairauden, vian tai vamman, sekä myös vakuutetulta, jonka rikollinen teko, törkeä huolimattomuus tai päihtymys on olennaisesti myötävaikuttanut hänen työkyvyttömyytensä syntymiseen.