Kumotut säädökset

Kumottu lainsäädäntö sisältää työeläkesäädösten historian. Kumotuista säädöksistä on löydettävissä yksittäisten säännösten voimassaoloaika sekä korvaava säädösteksti.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen kertasuorituskertoimista (voimassa 31.12.2021 saakka) 5 §

5 §

Iän pyöristäminen ja kertoimien määrääminen

Mom. 1

Tätä asetusta sovellettaessa ajanjaksot sekä eläkkeensaajan ja eläkkeensaajan lapsen ikä lasketaan kuukauden tarkkuudella ottamatta huomioon täysien kuukausien yli meneviä päiviä. Kertoimet määrätään 1–3 §:ssä olevista taulukoista sadasosan tarkkuudella suoraviivaista väliarvolaskumenettelyä käyttäen.