Kumotut säädökset

Kumottu lainsäädäntö sisältää työeläkesäädösten historian. Kumotuista säädöksistä on löydettävissä yksittäisten säännösten voimassaoloaika sekä korvaava säädösteksti.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen kertasuorituskertoimista (voimassa 31.12.2021 saakka) 4 §

4 §

Iän huomioon ottaminen, vuotuinen eläke ja kertasuorituksen ajankohta

Mom. 1

Tässä asetuksessa tarkoitettuna eläkkeensaajan tai eläkkeensaajan lapsen ikänä pidetään hänen ikäänsä kertasuorituksen ajankohtana. Vuotuinen eläke lasketaan kertomalla samana ajankohtana maksettava kuukausieläke luvulla 12.

Mom. 2

Kertasuoritus on määrättävä kertasuorituspäätöstä myöhemmälle ajankohdalle.