Kumotut säädökset

Kumottu lainsäädäntö sisältää työeläkesäädösten historian. Kumotuista säädöksistä on löydettävissä yksittäisten säännösten voimassaoloaika sekä korvaava säädösteksti.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen kertasuorituskertoimista (voimassa 31.12.2021 saakka) 3 §

3 §

Perhe-eläke

Mom. 1

Perhe-eläkkeen kertasuoritus määrätään laskemalla kunkin edunsaajan osalta erikseen kertasuorituksen perusteeksi otettava eläke ja sen jälkeen muuntamalla sanotut eläkkeet kertasuorituksiksi. Perhe-eläkkeen kertasuoritus on näin saatujen kertasuoritusten yhteismäärä.

Mom. 2

Edunsaajan kertasuorituksen perusteeksi otettava eläke saadaan kertomalla hänen vuotuinen perhe-eläkkeensä tässä momentissa olevan taulukon mukaisella edunsaajina olevien lasten lukumäärästä riippuvalla kertoimella:

Eläkettä saavien lasten lukumäärä Lesken ja entisen puolison kerroin Lasten kerroin
0 1,00
1 1,00 1,00
2 1,15 1,02
3 1,77 1,06
4 tai enemmän 2,53 1,13
Mom. 3

Kertasuorituksen perusteeksi otettava eläke muunnetaan kertasuoritukseksi kertomalla se eläkkeensaajan ikää vastaavalla kertoimella. Lesken ja edunjättäjän entisen puolison kertoimena käytetään 1 §:n 2 momentissa olevan taulukon mukaista kerrointa. Lapsen ikää vastaavat kertasuorituskertoimet ovat:

Lapsen ikä Kerroin kun eläkkeen pääteikä on
  18 v. 21 v. 24 v.
0 15,14 17,18 19,10
1 14,43 16,51 18,47
2 13,71 15,83 17,83
3 12,98 15,14 17,18
4 12,23 14,43 16,51
5 11,46 13,71 15,83
6 10,68 12,98 15,14
7 9,88 12,23 14,43
8 9,07 11,46 13,71
9 8,24 10,68 12,98
10 7,40 9,88 12,23
11 6,54 9,07 11,46
12 5,66 8,24 10,68
13 4,76 7,40 9,88
14 3,85 6,54 9,07
15 2,91 5,66 8,24
16 1,96 4,76 7,40
17 0,99 3,85 6,54
18 0,00 2,91 5,66
19 1,96 4,76
20 0,99 3,85
21 0,00 2,91
22 1,96
23 0,99
24 0,00