Kumotut säädökset

Kumottu lainsäädäntö sisältää työeläkesäädösten historian. Kumotuista säädöksistä on löydettävissä yksittäisten säännösten voimassaoloaika sekä korvaava säädösteksti.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen kertasuorituskertoimista (voimassa 31.12.2021 saakka) 2 §

2 §

Työkyvyttömyyseläke ja vastainen vanhuuseläke

Mom. 1

Työkyvyttömyyseläkkeen ja sen yhteydessä maksettavan vastaisen vanhuuseläkkeen kertasuoritus lasketaan kertomalla vuotuinen eläke eläkkeensaajan ikää vastaavalla 2 momentissa olevan taulukon mukaisella työkyvyttömyyseläkkeen ja vastaisen vanhuuseläkkeen kertoimella. Kuntoutustuen kertasuoritus lasketaan kertomalla eläkkeensaajan vuotuinen eläke kuntoutustuen kestoa vastaavalla 3 momentissa olevan taulukon mukaisella kertoimella.

Mom. 2

Työkyvyttömyyseläkkeen ja vastaisen vanhuuseläkkeen kertasuorituskertoimet ovat:

Ikä Työkyvyttömyyseläkkeen ja vastaisen vanhuuseläkkeen kerroin Ikä Työkyvyttömyyseläkkeen ja vastaisen vanhuuseläkkeen kerroin
17 26,77 41 26,93
18 26,91 42 26,74
19 27,06 43 26,59
20 27,18 44 26,41
21 27,28 45 26,18
22 27,40 46 25,98
23 27,47 47 25,73
24 27,54 48 25,45
25 27,62 49 25,21
26 27,67 50 24,90
27 27,70 51 24,57
28 27,75 52 24,27
29 27,75 53 23,91
30 27,75 54 23,53
31 27,76 55 23,18
32 27,73 56 22,76
33 27,68 57 22,32
34 27,66 58 21,91
35 27,58 59 21,43
36 27,50 60 20,94
37 27,43 61 20,49
38 27,32 62 19,94
39 27,19 63 19,39
40 27,08 64 18,87
Mom. 3

Kuntoutustuen kertasuorituskertoimet ovat:

Kesto vuosina Kuntoutustuen kerroin
0 0,00
1 0,98
2 1,92
3 2,82
4 3,68
5 4,51
6 5,30
7 6,06
8 6,80
9 7,50
10 8,17