Kumotut säädökset

Kumottu lainsäädäntö sisältää työeläkesäädösten historian. Kumotuista säädöksistä on löydettävissä yksittäisten säännösten voimassaoloaika sekä korvaava säädösteksti.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen kertasuorituskertoimista (voimassa 31.12.2021 saakka) 1 §

1 §

Vanhuuseläke ja leskeneläke

Mom. 1

Vanhuuseläkkeen kertasuoritus lasketaan kertomalla vuotuinen eläke eläkkeensaajan ikää vastaavalla 2 momentissa olevan taulukon mukaisella kertoimella.

Mom. 2

Vanhuuseläkkeen ja leskeneläkkeen kertasuorituskertoimet ovat:

Ikä Kerroin Ikä Kerroin Ikä Kerroin
17 tai alle 38,97 40 31,14 63 19,41
18 38,70 41 30,71 64 18,87
19 38,44 42 30,25 65 18,27
20 38,15 43 29,83 66 17,67
21 37,86 44 29,38 67 17,12
22 37,59 45 28,90 68 16,52
23 37,28 46 28,45 69 15,92
24 36,97 47 27,97 70 15,34
25 36,67 48 27,47 71 14,71
26 36,35 49 27,01 72 14,06
27 36,01 50 26,50 73 13,48
28 35,70 51 25,97 74 12,84
29 35,35 52 25,49 75 12,23
30 34,99 53 24,95 76 11,67
31 34,66 54 24,42 77 11,04
32 34,29 55 23,92 78 10,44
33 33,90 56 23,36 79 9,90
34 33,56 57 22,80 80 9,31
35 33,16 58 22,28 81 8,75
36 32,76 59 21,70 82 8,24
37 32,38 60 21,13 83 7,71
38 31,97 61 20,61 84 7,18
39 31,54 62 20,01 85 tai yli 6,74