Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kunnallisesta eläkelaitoksesta viimeisenä eläkelaitoksena (kumoutunut) 4 §

4 §

Kunnallinen eläkelaitos viimeisenä eläkelaitoksena osa-aikaeläkeasiassa

Mom. 1

Osa-aikaeläkeasiassa viimeinen eläkelaitos on kunnallinen eläkelaitos, jos se palvelussuhde tai palvelus, josta työntekijä siirtyy osa-aikaeläkkeelle, kuuluu jonkin kunnallisen eläkelain 4 §:n 4 kohdassa tarkoitetun julkisten alojen eläkelain piiriin.