Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kunnallisesta eläkelaitoksesta viimeisenä eläkelaitoksena (kumoutunut) 3 §

3 §

Kunnallinen eläkelaitos viimeisenä eläkelaitoksena kuntoutusasiassa

Mom. 1

Kuntoutusasiassa kunnallinen eläkelaitos määräytyy viimeiseksi eläkelaitokseksi siten kuin kunnallisen eläkelain 104 §:ssä ja tämän asetuksen 2 §:ssä säädetään viimeisen eläkelaitoksen määräytymisestä työkyvyttömyyseläkeasiassa. Tällöin kuntoutushakemuksen vireilletulovuosi rinnastetaan työkyvyttömyyden alkamisvuoteen ja kuntoutushakemuksen vireilletulovuotta edeltävät viisi viimeistä kalenterivuotta rinnastetaan kunnallisen eläkelain 53 §:ssä ja valtion eläkelain 63 §:ssä tarkoitettuun tarkasteluaikaan.