Evankelis-luterilaisen kirkon eläkelaki (kumottu) 58 §

58 §

Kirkon perhe-eläkekassa

Mom. 1

Henkilöllä, jolle tämän lain voimaan tullessa suoritetaan kirkon vanhan perhe-eläkekassan säännön mukaista perhe-eläkettä, on oikeus kassaeläkkeeseensä entisten ehtojen mukaisesti.