Merimieseläkelaki 68 §

68 § (Ku:20.3.2015/296)

Eläkkeen karttuminen eläkkeen aikana tehdystä työstä erityisin karttumisprosentein

Mom. 1

Eläkettä karttuu 1,6 prosenttia niistä eläkkeen perusteena olevista vuosiansioista, jotka eläkkeensaaja ansaitsee työeläkelakien mukaisen työkyvyttömyyseläkkeen, vanhuuseläkkeen tai niitä vastaavan ulkomailta maksettavan eläkkeen aikana.